korkovkovité

Text hesla

korkovkovité, Bankeraceae — čeľaď z kmeňa (v staršej systematike z oddelenia) bazídiové huby (Basidiomycota), trieda Basidiomycetes, rad plesňovkotvaré (Thelephorales). Huby rastúce v lesoch takmer na celom svete v mykoríze s ihličnatými aj s listnatými drevinami. Majú jednoročné mäsité alebo tuhé korkovité plodnice so zvyčajne šupinatým, v strede plytko až zreteľne preliačeným, na okraji zvlneným, sústredne zvrásneným a súčasne pásikavým plstnatým klobúkom a s hlúbikom, ktorý môže byť skrátený na minimum, ostnatú výtrusorodú vrstvu a drobné výtrusy s ostnatým alebo s bradavičnatým povrchom; plodnice často zrastajú.

Patrí sem asi 5 rodov, napr. vzácne a ohrozené rody korkovec (Phellodon) a korkovka (Bankera), ktoré sa vyskytujú najmä v ihličnatých lesoch. Do rodu korkovec patrí 15 druhov, na Slovensku rastú štyri, napr. korkovec čierny (Phellodon niger) s plstnatým, nepravidelne okrúhlym hrboľatým klobúkom, ktorý má priemer okolo 2,5 – 7 cm, biely okraj a čiernu dužinu (v dospelosti je celá plodnica čierna), a s 1 – 2 cm dlhým čiernym hlúbikom s plstnatou bázou, korkovec čiaškovitý (Phellodon tomentosus) s okrovým alebo s hnedým, v mladom veku hladkým, neskôr hrboľatým klobúkom, ktorý má priemer 2 – 6 cm a biely okraj, a s holým svetlo- alebo tmavohnedým hlúbikom s dĺžkou do 1 cm a častejšie v listnatých lesoch sa vyskytujúci korkovec zrastený (Phellodon confluens) s nepravidelným žltohnedým alebo sivohnedým, na okraji bielym hrboľatým klobúkom s priemerom 3 – 10 cm a s kratším plstnatým hlúbikom, ktorého zaschýnajúca dužina má výraznú vôňu. Do rodu korkovka patria dva druhy, na Slovensku sa vyskytuje veľmi vzácne korkovka pleťová (Bankera violascens) so šupinatým, zvyčajne sivohnedým klobúkom, ktorý má priemer 5 – 12 cm a biely okraj, a s hnedosivým alebo s tmavohnedým jemne plstnatým hlúbikom.

Zverejnené 20. februára 2022.

Korkovkovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/korkovkovite