Korka Murt

Text hesla

Korka Murt, Korkamurt — v mytológii Udmurtov postava zdomácneného škriatka. Má podobu malého starčeka s dlhými fúzmi, ktorý žije v skrytosti v dome a pomáha jeho obyvateľom. Človeku, ktorý mu ublíži, sa však mstí. Ak sa rodina sťahuje, je potrebné usporiadať obrad Korka Murt sektan, aby škriatok nasledoval ľudí do nového domu. Takto presídlený škriatok sa nazýva Vuž Murt (Vužmurt). Pomocníkom Korku Murta je škriatok Gondyr (Medvedík), ktorý je opisovaný ako malý medveď žijúci v pivnici či v sýpke a chráni najmä zásoby. Jeho obdobou je napr. v nemeckej mytológii Kobold, v českej mytológii skřítek hospodáříček.

Zverejnené 20. februára 2022.

Korka Murt [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/korka-murt