Korjúsai, Isoda

Text hesla

Korjúsai, Isoda, vlastným menom Isoda Masakacu, nazývaný aj Šobei, Haruhiro a Korjú, činný 1765 – 80. roky 18. stor. — japonský maliar a grafik. Pravdepodobne žiak S. Harunobua. Vytváral grafické listy v štýle tzv. plebejských škôl ukijo-e, pričom sa sústredil najmä na obrazy krásavíc a kurtizán v bohatých módnych odevoch (tzv. bidžin-ga; napr. cyklus Katalóg dizajnov kimon gejší počas Nového roka, 1777 – 78). Pôsobil v Ede, kde sa zaslúžil o rozvoj viacfarebnej tlače (tzv. nišiki-e). Vytváral aj obrazy vtákov a kvetín (tzv. kačóga; Vrana a volavka na snehu, okolo 1770), navrhol aj niekoľko desiatok grafických listov vo formáte hašira-e, ktoré sú pokladané za majstrovské diela tohto žánru. V neskoršom období svojej tvorby sa venoval maľbe tušom ovplyvnenej štýlom maliarskej školy Kanó.

Popis ilustrácie

Svieže ako jarné byliny, list z cyklu Katalóg dizajnov kimon gejší počas Nového roka, 1777 – 78, Metropolitné múzeum umenia, New York

Zverejnené 18. januára 2023.

Korjúsai, Isoda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/korjusai-isoda