korintská prilba

Text hesla

korintská prilba — najčastejší typ bronzovej prilby používanej v starovekom Grécku asi od 8. stor. pred n. l. Pokrývala celú hlavu, vpredu mala mohutné ohybné lícnice a otvory na oči a nos, často mala aj pevný chochol. V priebehu dejín sa vyvinulo niekoľko jej foriem. Z Grécka, kde sa používala asi do začiatku 5. stor. pred n. l., sa dostala aj do ďalších stredomorských krajín, nosili ju napr. Etruskovia či Rimania (až do 1. stor. n. l.). Bola častým námetom antického vázového maliarstva, mozaík a sochárskych diel (napr. busta aténskeho štátnika Perikla s korintskou prilbou zachovaná v rímskych kópiách gréckeho originálu, napr. v kópii zo zač. 2. stor. n. l., dnes vo Vatikánskych múzeách). Nazvaná bola podľa mesta Korint, významného centra remeselnej výroby.

Text hesla

korintská prilba — najčastejší typ bronzovej prilby používanej v starovekom Grécku asi od 8. stor. pred n. l. Pokrývala celú hlavu, vpredu mala mohutné ohybné lícnice a otvory na oči a nos, často mala aj pevný chochol. V priebehu dejín sa vyvinulo niekoľko jej foriem. Z Grécka, kde sa používala asi do začiatku 5. stor. pred n. l., sa dostala aj do ďalších stredomorských krajín, nosili ju napr. Etruskovia či Rimania (až do 1. stor. n. l.). Bola častým námetom antického vázového maliarstva, mozaík a sochárskych diel (napr. busta aténskeho štátnika Perikla s korintskou prilbou zachovaná v rímskych kópiách gréckeho originálu, napr. v kópii zo zač. 2. stor. n. l., dnes vo Vatikánskych múzeách). Nazvaná bola podľa mesta Korint, významného centra remeselnej výroby.

Zverejnené 11. marca 2022.

Korintská prilba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/korintska-prilba