koridor

Text hesla

koridor [tal.] —

1. dlhá široká priebežná chodba vo veľkých budovách; aj priechod v podobe chodby, uličky (napr. únikový koridor); vymedzený pás územia alebo priestoru umožňujúci prechod (napr. vzdušný koridor, humanitárny koridor, ekologický koridor);

2. dôležitá dopravná spojnica (napr. medzinárodný dopravný koridor).

Zverejnené 11. júla 2022.

Koridor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koridor