koreňový výtlak

Text hesla

koreňový výtlak, koreňový vztlak — tlak vody, ktorý sa tvorí v xyléme cievnatých rastlín v prípade, ak pôda obsahuje dostatočné množstvo vody (najmä v noci) alebo ak je veľmi malá denná transpirácia. Je spôsobený osmotickým transportom vody a jej akumuláciou v xyléme vyvolávajúcou tlak na pevné bunky xylému a stúpanie vodného stĺpca z xylému koreňa do nadzemnej časti rastliny. V skorom jarnom období spôsobuje začiatok prúdenia miazgy.

Zverejnené 20. februára 2022.

Koreňový výtlak [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/korenovy-vytlak