koreňový vrchol

Text hesla

koreňový vrchol — vegetačný vrchol koreňa, na ktorom sú uložené meristematické bunky, ktorých činnosťou koreň rastie. Rozlišujú sa na ňom 3 zóny: meristematická (embryonálna zóna delivého rastu; → apikálny meristém), v ktorej prebieha intenzívne delenie buniek a ktorá je chránená koreňovou čiapočkou, predlžovacia, v ktorej sa bunky zväčšujú a rastú v smere pozdĺžnej osi (rast koreňa), a diferenciačná (zóna dozrievania; → diferenciačné pásmo), v ktorej sa bunky postupne diferencujú a špecializujú na vykonávanie rôznych funkcií.

Zverejnené 20. februára 2022.

Koreňový vrchol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/korenovy-vrchol