koralovka

Text hesla

koralovka [gr.] —

1. hovorový názov hadov rodu hadiarka;

2. hovorový názov niektorých druhov koralových rýb.

Text hesla

koralovka [gr.] —

1. hovorový názov hadov rodu hadiarka;

2. hovorový názov niektorých druhov koralových rýb.

Zverejnené 18. marca 2022.

Koralovka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koralovka