Kôprová dolina

Popis ilustrácie

Kôprová dolina

Text hesla

Kôprová dolina — dolina na rozhraní Západných Tatier a Východných Tatier; dĺžka 12 km. Národná prírodná rezervácia v Tatranskom národnom parku v katastri mesta Vysoké Tatry v okrese Poprad; vyhlásená v roku 1991, rozloha 3 221 ha; zriadená na ochranu mimoriadne hodnotného územia s ľadovcovými formami reliéfu. Preteká ňou Kôprovský potok, v jej hornej časti padá cez prah bočnej doliny Nefcerka Kmeťov vodopád, najvyšší vodopád Slovenska (80 m). Východná strana Kôprovej doliny má pôvodnú krajinnú štruktúru, nenarušené lesné a kosodrevinové porasty i zriedkavé alpínske fytocenózy, v južnej časti je atypický výskyt buka.

Zverejnené 14. februára 2024.

Kôprová dolina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koprova-dolina