koprológia

Text hesla

koprológia [gr.] — náuka o stolici; vyšetrovanie a skúmanie ľudskej stolice alebo zvieracieho trusu.

Zverejnené 14. apríla 2023.

Koprológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koprologia