koprofágia

Text hesla

koprofágia [gr.] —

1. lek. jedenie výkalov, spravidla vlastných. Vyskytuje sa pri závažných duševných poruchách, napr. pri ťažkom stupni duševnej zaostalosti;

2. veter. požieranie výkalov. Vyskytuje sa pri poruchách látkového metabolizmu a chorobách z nedostatku výživy (napr. hydina a ošípané pri nedostatku vitamínu B12 inštinktívne požierajú vlastné výkaly). Pri niektorých zvieratách je koprofágia prirodzeným procesom (napr. králik a morča požierajú vlastný trus nezávisle od kvality kŕmnej dávky) alebo zlozvykom (napr. pes a kôň), ktorý môže mať za následok parazitárne ochorenie.

Zverejnené 16. apríla 2023.

Koprofágia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koprofagia