koprecipitácia

Text hesla

koprecipitácia [lat.] — spoluzrážanie; → zrážanie.

Text hesla

koprecipitácia [lat.] — spoluzrážanie; → zrážanie.

Zverejnené 22. februára 2022.

Koprecipitácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koprecipitacia