kopírovací papier

Text hesla

kopírovací papier

1. multifunkčný kancelársky papier primárne určený na kopírovanie a na tlač v kopírovacích strojoch. Je nenatieraný, jeho plošná hmotnosť je 80 – 90 g/m2 a obsah plniva na báze zrážaného alebo mikromletého uhličitanu vápenatého okolo 25 %. Vyrába sa z primárnych vláken vyprodukovaných sulfátovým varným postupom z lignocelulózových surovín a (alebo) zo sekundárnych (recyklovaných) vláken zo zberového papiera, a to vo forme hárkov (používa sa v kanceláriách) a kotúčov (na digitálnu tlač variabilných údajov, úpravu úradných a obchodných listov, personifikáciu obchodných listov z dodanej databázy a pod.). Vyznačuje sa výbornou formáciou (rovnomerným rozložením hmoty v papieri) a tuhosťou, ako aj zvýšenou elektrickou vodivosťou zamedzujúcou vznik statickej energie pri obojstrannej tlači v kopírovacích strojoch pracujúcich na princípe elektrofotografie. Zvýšená kvalita obrazu tlačeného na kopírovací papier v laserových kopírovacích strojoch sa dosahuje zlepšením hladkosti papiera a použitím tonerov s menšími časticami;

2. uhľový kopírovací papier, uhľový papier — jednostranne natieraný papier, ktorého povrch je pokrytý vrstvou suchého atramentu alebo vrstvou pigmentového náteru na báze sadzí viazaných voskom. Používa sa na zhotovenie jednej alebo viacerých kópií dokumentu zároveň s vytvorením jeho originálu pri použití písacieho stroja, ceruzky alebo guľôčkového pera; vkladá sa medzi listy kancelárskeho papiera, pričom na vrchný list sa píše a týmto tlakom sa náterová vrstva prenáša (odtláča) na podložený list papiera. S rozvojom počítačovej a tlačovej techniky došlo k poklesu využívania písacích strojov i zhotovovania kópií pomocou uhľového kopírovacieho papiera. Vynašiel ho začiatkom 19. stor. taliansky vynálezca Pellegrino Turri, prvý patent na jeho výrobu získal v roku 1806 anglický vynálezca Ralph Wedgwood (*1766, †1837). V súčasnosti sa jeho výrobe venuje iba niekoľko malých spoločností v Kanade, USA a Spojenom kráľovstve.

Zverejnené 22. februára 2022.

Kopírovací papier [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kopirovaci-papier