Kopčianske slanisko

Text hesla

Kopčianske slanisko — národná prírodná rezervácia v katastri obce Zemplínske Kopčany v okrese Michalovce; vyhlásená v roku 1982, rozloha 9,1 ha. Zriadená na ochranu jedného z posledných zvyškov halofytnej vegetácie na Slovensku a jedinej zachovanej známej lokality halofytnej vegetácie na Východoslovenskej nížine. Územie s fragmentmi fytocenózy panónskej slanej stepi s výskytom viacerých halofytov.

Zverejnené 14. februára 2024.

Kopčianske slanisko [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kopcianske-slanisko