Kopaný závoz

Text hesla

Kopaný závoz — najvyšší vrch Krupinskej planiny, 775 m n. m. Je budovaný sopečnými andezitmi a pyroklastickými horninami.

Zverejnené 14. februára 2024.

Kopaný závoz [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kopany-zavoz