konzumpčná krivka

Text hesla

konzumpčná krivka, aj konzumčná krivka, merná krivka prietokov — hydrol., stav. grafické zobrazenie vzťahu medzi vodným stavom a prietokom, t. j. medzi výškou hladiny toku (nádrže alebo potrubia) a množstvom vody pretekajúcej daným profilom za sekundu. Používa sa na vyhodnocovanie prietokov na základe meraných (pozorovaných, registrovaných) vodných stavov hladiny. Pri tokoch počas prechodu prietokovej vlny nie je konzumpčná krivka jednoznačnou závislosťou, ale tvorí slučku s rôznymi vetvami pre stúpanie a klesanie vodného stavu.

Zverejnené 18. marca 2022.

Konzumpčná krivka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konzumpcna-krivka