konzulárne zastupiteľstvo

Text hesla

konzulárne zastupiteľstvo — konzulárny úrad nižšej kategórie vedený konzulárnym zástupcom (konzulárnym agentom). Poskytuje iba obmedzený rozsah konzulárnych služieb a spravidla je organizačne podriadený generálnemu konzulátu alebo konzulátu pôsobiacemu v prijímajúcom štáte.

Zverejnené 17. marca 2022.

Konzulárne zastupiteľstvo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konzularne-zastupitelstvo