konzort

Text hesla

konzort [lat.] — ekon. člen, resp. účastník konzorcia. Predstavuje právny subjekt, ktorý sa združuje do konzorcia zväčša s dočasným cieľom realizovať určité ekonomické záujmy, napr. rozsiahlu investičnú akciu alebo významnú obchodnú či bankovú operáciu. Konzort, ktorý vkladá najväčší kapitálový podiel alebo nesie najväčšie riziko, sa nazýva garant. Ostatní konzorti sa na zámere podieľajú podľa svojich predpokladov a kapitálových vkladov. Po uskutočnení podnikateľského zámeru sa konzortom musí predložiť príslušné vyúčtovanie.

Zverejnené 6. júla 2022.

Konzort [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konzort