konzílium

Text hesla

konzílium [lat.] — porada dvoch alebo viacerých lekárov zvyčajne rôznych špecializácií na stanovenie alebo na spresnenie diagnózy alebo liečby alebo na vyhodnotenie priebehu a prognózy ťažkého alebo nejasného ochorenia určitého pacienta; poradný zbor lekárov.

Zverejnené 14. apríla 2023.

Konzílium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konzilium