konvívium

Text hesla

konvívium [lat.] — skupina genotypovo špecifických jedincov v rámci druhu, ktoré sa nikdy nekrížia s jeho ostatnými jedincami.

Zverejnené 18. marca 2022.

Konvívium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konvivium