konverzia štátneho dlhu

Text hesla

konverzia štátneho dlhu — mimoriadna finančná operácia štátu (v pozícii dlžníka) zameraná na zmenu pôvodných podmienok štátneho dlhu (pôžičky). Týka sa zmeny úrokovej sadzby, ktorá sa znižuje. Štát používa túto operáciu, ak sú trhové úrokové sadzby v porovnaní s dohodnutými úrokovými sadzbami štátnych pôžičiek nízke. Zo strany štátu ide o vynútenú operáciu, stratu zo zníženia úrokovej sadzby nesie veriteľ. V opačnej situácii, keď dopyt po úveroch a inflácia rastú, rastú aj úrokové sadzby, a tým sa zvyšujú aj výdavky spojené so správou štátneho dlhu.

Zverejnené 4. júla 2022.

Konverzia štátneho dlhu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konverzia-statneho-dlhu