konverzačná hra

Text hesla

konverzačná hra — dramatický žáner, v ktorom dominujú dialóg, duchaplná slovná výmena a diskusia postáv obsahujúca vtipné zvraty a bonmoty, pričom vykreslenie charakterov, dramatické napätie a dej sú druhoradé.

Konverzačná hra vznikla po skončení obdobia klasicizmu a romantizmu, keď postavy hrdinov v dráme nahradili obyčajní ľudia. Zvyčajne sa odohráva v prostredí vyššej spoločnosti, v salónoch, v užšom kruhu navzájom si rovných postáv. Neriešia sa v nej zásadné veci, ale iba drobné problémy medziľudských a rodinných vzťahov a ľúbostné zápletky, výnimočne aj filozofické otázky. V 19. stor. sa čiastočne pretransformovala na bulvárny žáner, na tzv. dobre urobenú hru (angl. well made play, fr. pièce bien faite). Od 20. stor. sa hráva v komorných divadlách, stala sa základom rozhlasovej hry a menších dramatických útvarov televízneho vysielania.

Zverejnené 4. júla 2022.

Konverzačná hra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konverzacna-hra