kontúra

Text hesla

kontúra [fr.] — obrys, obrysová línia; v kresbe a v maľbe vymedzuje tvar (napr. postavy alebo predmetu) a oddeľuje ho od priestoru.

Zverejnené 26. apríla 2022.

Kontúra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontura