kontrolný balík akcií

Text hesla

kontrolný balík akcií — sústredenie takej nominálnej hodnoty akcií v rukách jedného akcionára, ktorá mu umožní kontrolu a ovplyvňovanie činnosti celej akciovej spoločnosti. Vlastník kontrolného balíka akcií má rozhodujúci počet hlasov, nemusí to však byť nadpolovičná väčšina, a to v prípade rozdrobenosti akcií medzi viacerými akcionármi, ktorí sa na valnom zhromaždení nezúčastňujú.

Zverejnené 4. júla 2022.

Kontrolný balík akcií [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontrolny-balik-akcii