kontrareliéf

Text hesla

kontrareliéf [fr.], aj kontrereliéf — mnohopohľadový reliéf, ktorý má podobu priestorového objektu. Od klasického reliéfu sa líši tým, že ho možno pozorovať z viacerých strán. Termín používal V. Tatlin na označovanie svojich plastických diel vytváraných v rokoch 1913 – 17, pri ktorých sa inšpiroval kubistickými priestorovými kolážami a ktoré umiestňoval do priestoru. Kontrareliéf predstavuje radikálne odmietnutie tradičného závesného obrazu. Významným spôsobom sa ním inšpirovali najmä umelci konštruktivizmu.

Zverejnené 20. apríla 2022.

Kontrareliéf [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-04-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontrarelief