kontraktúra

Text hesla

kontraktúra [lat.] — lek. stiahnutie a stuhnutie mäkkých štruktúr (svalov, kĺbových puzdier, poúrazových regenerátov) v okolí kĺbov, čim vznikajú nevýhodné postavenia kĺbov spojené s výrazným obmedzením pohybu (napr. kontraktúra dlaňovej šľachoviny; → Dupuytrenova kontraktúra). Kontraktúry (niekedy nazývané aj skrčeniny) môžu byť vrodené (artrogrypóza) alebo získané, ktoré môžu mať rozličnú príčinu (artróza), najčastejšie však vznikajú následkom poranení (úrazu) mäkkých častí, chrupky, kostí a kĺbov. Liečba: liečba základného ochorenia, najdôležitejšia je rehabilitácia spojená s kúpeľnou liečbou; chirurgické riešenie kontraktúr býva efektívne, nemožno však vylúčiť aj výskyt recidív.

Zverejnené 26. mája 2023.

Kontraktúra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-27 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontraktura