konto

Text hesla

konto [tal.] —

1. ekon. → účet;

2. prenesene mať niečo na svojom konte — byť autorom, pôvodcom, nositeľom niečoho (napr. mať na konte viacero publikácií), získať niečo (mať na konte viacero ocenení; udržať si čisté konto – nedostať gól), vykonať pozitívny alebo negatívny čin (mať na konte viacero previnení).

Zverejnené 20. júna 2022.

Konto [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konto-0