kontinuálny proces

Text hesla

kontinuálny procestech. proces, v ktorom sa prísun východiskových surovín do priemyselného zariadenia a odvod produktov z neho uskutočňuje bez prerušenia, nepretržite. Za ustálených podmienok je privedené a odvedené množstvo materiálu rovnaké (akumulácia je nulová). Kontinuálne procesy sa uplatňujú v priemyselnej výrobe najmä pre nižšie prevádzkové náklady, možnosť automatickej regulácie a dosiahnutie väčšej stability podmienok, a tým aj rovnomernejšej kvality produktov.

Zverejnené 8. novembra 2022.

Kontinuálny proces [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontinualny-proces