Kontić, Radoje

Text hesla

Kontić [-tič], Radoje, 31. 5. 1937 Nikšić — čiernohorský a juhoslovanský politik. Po štúdiu na univerzite v Belehrade pracoval v nikšićských železiarňach. Od 1974 člen ÚV Zväzu komunistov Juhoslávie, člen Zväzu komunistov Čiernej Hory, resp. od 1991 Demokratickej strany socialistov (Demokratska partija socijalista, DPS) Čiernej Hory. R. 1978 – 82 a 1986 – 89 minister bez kresla v juhoslovanskej federálnej vláde, od 1978 člen exekutívneho výboru (vlády) Socialistickej republiky Čierna Hora, 1989 – 91 jeho posledný predseda. R. 1993 – 98 predseda zväzovej vlády (premiér) Juhoslovanskej zväzovej republiky (JZR).

Zverejnené 12. februára 2022.

Kontić, Radoje [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontic-radoje