kontenutizmus

Text hesla

kontenutizmus, tal. contenutismo — myšlienkový a estetický smer v talianskej literatúre v 20. – 30. rokoch 20. stor., podľa ktorého skutočná hodnota literárneho diela spočíva skôr v jeho obsahu (tal. contenuto = obsah, odtiaľ názov) než v jeho forme. Z myšlienkových základov kontenutizmu sa vyvinul taliansky neorealizmus.

Zverejnené 9. júna 2022.

Kontenutizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontenutizmus