kontaktné šošovky

Text hesla

kontaktné šošovky — optická pomôcka slúžiaca ako doplnok optickej korekcie refrakčných chýb oka (náhrada okuliarov), v niektorých prípadoch ako liečebná pomôcka (napr. na korekciu jednostrannej afakie). Šošovky sa prikladajú priamo na povrch rohovky, kde plávajú na slznom filme. Podľa priemeru sa rozlišujú rohovkové (pokrývajú len rohovku) a sklerálne (presahujú cez okraj rohovky na očné bielko – skléru) kontaktné šošovky. Vyrábajú sa z rôznych druhov materiálov, ktoré určujú ich vlastnosti. Podľa tvrdosti sa rozdeľujú na tvrdé (neohybné) – vybrúsené zo skla alebo z polymetylmetakrylátu (plexiskla), neprepúšťajú kyslík; mäkké (hydrofilné) – zhotovené z polyglykolmetakrylátového hydrogélu, absorbujú vodu a umožňujú kyslíku prenikať štruktúrou k rohovke; a poloohybné (prepúšťajú plyny) – vyrobené zo silikónového hydrogélu alebo z celulózoacetylbutyrátu, majú vysokú schopnosť prepúšťať kyslík. Podľa vlastností sú určené na krátkodobé (10 – 16 hodín), predĺžené (maximálne 6 dní) a dlhodobé (maximálne 30 dní) nosenie.

Prvé funkčné kontaktné šošovky zhotovil zo skla v roku 1888 nemecký lekár Adolf Gaston Eugen Fick, v 30. rokoch 20. stor. sa začal vývoj plastových šošoviek z polymetylmetakrylátu, prvé celoplastové šošovky boli vyrobené v rokoch 1939 a 1940. V roku 1949 boli vyvinuté prvé šošovky pokrývajúce len rohovku (predchádzajce typy pokrývali celý povrch viditeľnej časti oka). Polymetylmetakrylátové šošovky boli neohybné a neprepúšťali kyslík, čo pri ich používaní spôsobovalo zdravotné komplikácie. Vynálezcom mäkkých šošoviek na báze hydrogélu prepúšťajúcich kyslík (patentované 1955) bol český chemik Otto Wichterle s asistentom Drahoslavom Límom, ktorí navrhli aj lacnú technológiu ich výroby. V 80. – 90. rokoch 20. stor. boli vyvinuté tvrdé šošovky prepúšťajúce kyslík, na konci 20. stor. boli uvedené na trh mäkké kontaktné šošovky vyrobené na báze silikónového hydrogélu s veľmi veľkou schopnosťou prepúšťať kyslík.

Zverejnené 3. júna 2023.

Kontaktné šošovky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontaktne-sosovky