konštitutívny

Text hesla

konštitutívny [lat.] — tvoriaci základ niečoho, zakladajúci niečo; základný, podstatný; práv. právotvorný (→ konštitutívne rozhodnutie).

Zverejnené 26. mája 2023.

Konštitutívny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konstitutivny