Konštantín X. Dukas

Text hesla

Konštantín X. Dukas, okolo 1006 – 22./23. 5. 1067 Konštantínopol, dnes Istanbul — byzantský cisár (od 1059), otec Michala VII. Duka. Jeho manželkou bola Eudokia Makrembolitissa. Pochádzal z maloázijskej pozemkovej aristokracie a v roku 1057 podporil vojenský prevrat neskoršieho cisára Izáka I. Komnéna, po ktorého smrti sa ujal vlády. Neúspešne čelil seldžuckým Turkom, ktorí pod vedením Alp Arslana obsadili niekdajšie arménske kráľovstvo (1064 dobyli jeho hlavné mesto Ani), rovnako nedokázal zastaviť ani prienik turkických Oghuzov za Dunaj (1064/65). Jeho takmer desaťročná vláda bola preto hodnotená súčasníkmi i neskoršími historikmi ako neúspešná.

Zverejnené 20. júna 2022.

Konštantín X. Dukas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konstantin-x-dukas