Konštantín VI.

Popis ilustrácie

Konštantín VI.

Text hesla

Konštantín VI., 14. 1. 771 Konštantínopol, dnes Istanbul – pred 805 — byzantský cisár (780 – 797), syn Leva IV. a Ireny (I.). Od roku 776 bol otcov spolucisár, po jeho smrti (780), keď Byzancia prechádzala krízovým obdobím, zostal len nominálnym cisárom, za ktorého vládla regentská rada na čele s jeho matkou.

Potvrdil závery 7. ekumenického (2. nicejského) koncilu v Nicaei (787), ktorý odsúdil ikonoklazmus a na čas obnovil uctievanie obrazov. V decembri 790 sa zbavil matkinho poručníctva, poslal ju do kláštora a sám sa ujal vlády. V dôsledku zahraničnopolitických neúspechov (791 neúspešne bojoval s Arabmi, 792 utrpel porážku od Bulharov) povolal matku naspäť, tá ho napokon v roku 797 zbavila vlády a dala oslepiť. Zomrel na následky poranení.

Zverejnené 20. júna 2022.

Konštantín VI. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konstantin-vi