Konstantin Kostenečki

Text hesla

Konstantin Kostenečki, okolo 1380 Kostenec (na hornom toku rieky Marica) – po 1431 juhozápadné Bulharsko — bulharský stredoveký spisovateľ, učiteľ, historik a prekladateľ. Vzdelanie získal v Bačkovskom kláštore v južnom Bulharsku, kde si osvojil filozofické a umelecké princípy tărnovskej literárnej školy, bol žiakom Evtimija Tărnovského. Po obsadení Bulharska Turkami odišiel okolo roku 1410 do Srbska, kde žil na dvore despotu Štefana Lazarevića a venoval sa literárnej a didaktickej činnosti. Pôsobil v Resavskom kláštore (srb. Manastir Manasija; pri meste Despotovac v dnešnom Srbsku), kde sa stal zakladateľom resavskej literárnej školy. Podnikol cestu do Palestíny.

V duchu pravopisnej a jazykovej reformy Evtimija Tărnovského sa usiloval o úpravu srbského pravopisu (Vysvetlený výklad písmen, Skazanie izjavleno o pismenech, 1425), ktorá sa však pre svoju zložitosť neujala. Bol autorom historicko-biografického traktátu Život despotu Štefana Lazarevića (Žitie na despota Stefan Lazarević, 1431). Pre erudovanosť a bohaté aktivity v literárnej, vo vzdelávacej a v prekladateľskej oblasti získal ešte počas života prímeno Filozof.

V roku 1993 vyšlo v Bulharsku jeho zobrané dielo pod názvom Spisy... (Săčinenija. Skazanie za bukvite. Žitie na Stefan Lazarevič) v preklade Anny-Marie Kostovej Totomanovej do súčasnej bulharčiny (s odborným komentárom a doslovom).

Zverejnené 3. júna 2022.

Konstantin Kostenečki [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konstantin-kostenecki