konštanta premeny

Text hesla

konštanta premeny, premenová konštanta, starší názov rozpadová konštanta, značka \(\lambda\) — fyzikálna veličina charakterizujúca pravdepodobnosť premeny atómových jadier za jednotku času. Súvisí so strednou dobou života \(T\) podľa vzťahu \(\lambda = 1/T\) a s dobou polpremeny \(T_{1/2}\) podľa vzťahu \(\lambda = \ln 2 / T_{1/2}\) .

Text hesla

konštanta premeny, premenová konštanta, starší názov rozpadová konštanta, značka \(\lambda\) — fyzikálna veličina charakterizujúca pravdepodobnosť premeny atómových jadier za jednotku času. Súvisí so strednou dobou života \(T\) podľa vzťahu \(\lambda = 1/T\) a s dobou polpremeny \(T_{1/2}\) podľa vzťahu \(\lambda = \ln 2 / T_{1/2}\) .

Zverejnené 22. júla 2021.

citácia

Konštanta premeny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-08-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konstanta-premeny