konštancia

Text hesla

konštancia [lat.] — stálosť, ustálenosť; ekol. nemennosť, stálosť druhu v skúmanej biocenóze. Udáva, na koľkých plochách z určitého počtu skúmaných (vzorkovaných) plôch toho istého stanovišťa sa vyskytuje sledovaný druh organizmu. Vyjadruje sa v percentách. Ak má daný druh organizmu konštanciu 0 – 25 %, označuje sa ako akcidentálny (náhodný), ak 25 – 50 %, akcesorický (prídavný), ak 50 – 75 %, konštantný (stály), ak 75 –100 %, eukonštantný (veľmi stály).

Zverejnené 8. júna 2022.

Konštancia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konstancia