konspekt

Text hesla

konspekt [lat.] —

1. stručný, zhustený písomný záznam obsahu a základných myšlienok rozsiahlejšieho diela, prednášky, referátu ap., výťah;

2. podrobnejšia osnova pripravovaného textu, tézovitý plán diela alebo komunikátu.

Zverejnené 3. júna 2022.

Konspekt [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konspekt