konsola

Text hesla

konsola, angl. consol — špeciálny typ štátneho dlhopisu (štátnej obligácie; niekedy označovaný i ako perpetuita), ktorý nemá určený dátum splatnosti, emitent sa zaväzuje iba na výplatu kupónov na neobmedzené obdobie. Konsolu (z angl. consolidated annuities = konsolidovaná splátka, skrátene consol) spravidla emituje štát na financovanie vojnových pôžičiek alebo na konsolidáciu štátneho dlhu, keď sa mení prechodný štátny dlh na trvalý. Investor nemá nárok na vyplatenie menovitej hodnoty dlhopisu, má však nárok na pravidelný ročný úrokový výnos (renta počas neobmedzeného obdobia, aj večná renta). Štáty si však môžu ponechať aj možnosť ich splatenia v tom prípade, keď vzrastie výnos z kupónov týchto dlhopisov nad trhové úrokové sadzby. Súkromný sektor takýto typ cenného papiera spravidla neemituje.

Zverejnené 3. júna 2022.

Konsola [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konsola