konšel

Text hesla

konšel [lat.] — v stredoveku najmä v českých krajinách člen mestskej rady; na Slovensku sa viac používalo označenie prísažný.

Zverejnené 26. apríla 2022.

Konšel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konsel