konsekračný kríž

Text hesla

konsekračný kríž — kríž na obvodovej interiérovej stene kostola, ktorý vznikol pri príležitosti posvätenia kostola (zaužívane aj konsekrácia); maľoval sa od stredoveku na spôsob nástennej maľby zvyčajne ako jednoduchý rovnoramenný kríž vpísaný do kruhu. Počas osobitnej liturgie posviacky kostola ho pomazal biskup krizmou. Počet krížov bol zvyčajne dvanásť, čo symbolizovalo dvanástich apoštolov, na ktorých stojí cirkev (kostol symbolizuje cirkev, apoštoli stĺpy kresťanskej viery). Ak kostol stratil posvätenie a bol znova posvätený, zhotovili sa nové konsekračné kríže (napr. v Dóme sv. Alžbety v Košiciach). Súčasné liturgické predpisy katolíckej cirkvi umožňujú použiť len štyri konsekračné kríže, od 2. vatikánskeho koncilu sa zhotovujú aj z ušľachtilého kameňa alebo z kovu, vyzerajú ako plastické kríže vystupujúce z kruhu alebo zo štvorca. Pod konsekračný kríž sa umiestňuje malý svietnik so sviečkou zapaľovanou iba vo výročný deň posvätenia kostola, ktorý je v takom kostole povinnou slávnosťou. Výročný deň posvätenia katedrálneho kostola je pre príslušnú diecézu záväzným sviatkom.

Zverejnené 26. apríla 2022.

Konsekračný kríž [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konsekracny-kriz