Konrád z Würzburgu

Popis ilustrácie

Konrád z Würzburgu

Text hesla

Konrád z Würzburgu [würc-], Konrad von Würzburg, medzi 1220 a 1230 Würzburg – 31. 8. 1287 Bazilej, Švajčiarsko — stredohornonemecký stredoveký básnik. Bol meštianskeho pôvodu, žil v Štrasburgu a Bazileji. Pôvodne bol potulným spevákom, neskôr všestranným autorom píšucim na objednávku šľachty, mešťanov a vyšších duchovných predstaviteľov. Bol ovplyvnený dielom Gottfrieda zo Štrasburgu. Jeho tvorba, v ktorej spájal meštiansky spôsob myslenia s dvorskými motívmi, sa vyznačuje štylistickou mnohostrannosťou, jazykovým majstrovstvom a formálnou dokonalosťou.

Bol autorom lyrickej (najmä ľúbostnej) poézie (Piesne, Lieder), epických veršovaných skladieb Rytier s labuťou (Der Schwanritter, asi 1258), Nárek umenia (Die Klage der Kunst, asi 1258), Príbeh o srdci (Das Herzmäre, pred 1260), Odplata sveta (Der Welt Lohn, asi 1260), Heinrich von Kempten (Heinrich von Kempten, asi 1261), Zlaté kováčstvo (Die goldene Schmiede, asi 1278), erbovej básne Turnaj v Nantes (Das Turnier von Nantes, asi 1258), dvorských eposov Engelhard (E., asi 1273), Partonopier a Meliur (Partonopier und Meliur, asi 1277), Trójska vojna (Der Trojanerkrieg, okolo 1281, nedokončený) a legiend Silvester (Silvester, asi 1274), Alexius (Alexius, pred 1275), Pantaleon (Pantaleon, asi 1277).

Zverejnené 10. júna 2022.

Konrád z Würzburgu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konrad-z-wurzburgu