Konrad von Soest

Text hesla

Konrad von Soest [zost], aj Conrad van Sost, von Soyst, okolo 1360 Dortmund – po 1422 tamže — nemecký maliar, jeden z najvýznamnejších maliarov neskorého stredoveku v Nemecku, významný predstaviteľ internacionálnej gotiky. Štýlový a ikonografický rozbor jeho diela nasvedčuje, že sa v 80. rokoch 14. stor. školil v kráľovských dielňach v Paríži, kde spoznal súdobé dvorské i lombardské umenie. Po návrate do Nemecka (jeho rodina pochádzala z Dortmundu, kde sa aj usadil a viedol vlastnú maliarsku dielňu) zohral kľúčovú úlohu v šírení internacionálnej gotiky vo Vestfálsku i v severnom Nemecku. Maľoval náboženské naratívne figurálne scény s množstvom detailov (do nemeckej maľby pravdepodobne priniesol motív mnohofigurálneho ukrižovania). Jeho diela sa vyznačujú delikátnou maliarskou technikou vychádzajúcou zo súdobej knižnej maľby, mäkko plynúcimi tvarmi, realistickými detailmi (napr. rastliny, látky), nezvyčajnými farebnými kontrastmi, pôvabom, dvorskou eleganciou a monumentalitou postáv, ako aj napätím prameniacim z monumentálnej mierky oltárov a minucióznej detailnej maľby.

K jeho najvýznamnejším zachovaným dielam patria Niederwildungenský oltár (Wildunger Altar, 1403) v evanjelickom kostole Evangelische Stadtkirche (do reformácie kostol Sankt Nikolaus Kirche) v Bad Wildungene (Hesensko) a oltár namaľovaný okolo roku 1420 pre kostol Marienkirche v Dortmunde (nazývaný aj Dortmundský oltár; v 1. polovici 18. stor. bol rozrezaný a nanovo poskladaný do barokového oltára, pričom sa niektoré pôvodné časti stratili).

Zverejnené 16. júna 2022.

Konrad von Soest [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konrad-von-soest