konkurenty

Text hesla

konkurenty, lat. concurrentes, concurrentes septimanae, aj epactae solis, epactae maiores, adiectiones solares — v chronológii čísla od I do VII označujúce deň v týždni (od nedele do soboty), na ktorý v danom roku pripadne 24. marec (tzv. miesto konkurenty – lat. locus concurrentium, resp. sedes concurrentium) počas neustále sa opakujúcich cyklov 28-ročného slnečného kruhu. Používali sa pri zisťovaní dňa jarného splnu v danom roku a pri stanovení dátumu Veľkej noci (veľkonočnej nedele). Konkurenty sa používali doplnkovo aj na označenie roka v datovacej formulke listín (v Uhorsku od 11. do polovice 16. stor. – ako pomôcka na potvrdenie dátumu).

Zverejnené 31. marca 2022.

Konkurenty [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konkurenty