konkurenčný lem

Text hesla

konkurenčný lem, konkurenčný okraj — označenie firiem, ktoré existujú na trhu ovládanom jednou monopolnou firmou a ktoré nemajú reálny vplyv napr. na utváranie cien; ich pôsobenie na trhu vytvára monopolnej firme len konkurenčné zdanie.

Zverejnené 31. marca 2022.

Konkurenčný lem [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-04-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konkurencny-lem