konkrétnosť

Text hesla

konkrétnosť [lat.] — filoz. skutočnosť (predmetnosť), resp. to, čo zodpovedá skutočnosti. Konkrétnosť je vnímateľná zmyslami, teda máme o nej zmyslové poznanie ako základ, z ktorého potom vychádza aj racionálne poznanie. Aby sa prírodné i spoločenské vedy prepracovali k pravdivému vysvetleniu skutočnosti v jej mnohotvárnych podobách, musia obmedzené východisko zmyslového poznania v mnohom opravovať a meniť.

Zverejnené 25. mája 2022.

Konkrétnosť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konkretnost