Konkouré

Text hesla

Konkouré [-ku-] — rieka v Guinei; dĺžka 303 km, rozloha povodia 10 250 km2, priemerný ročný prietok v ústí 288 m3/s. Pramení v západnej časti centrálnej Guiney na centrálnej plošine hornatej oblasti Futa Džalon v blízkosti mesta Konkouré, tečie smerom na západ, ústi do zátoky Atlantického oceána Baie de Sangaréa 30 km severne od hlavného mesta Konakry. Je energeticky využívaná (sústava vodných priehrad s hydroelektrárňami – Garafiri, Kaléta, Souapiti). Pre množstvo vodopádov, kaskád a strmých skalných útesov nie je vhodná na vodnú turistiku. V minulosti predstavovala rieka prírodnú prekážku v pozemnej doprave medzi mestom Konakry a ďalšími mestami, v súčasnosti je premostená. Väčším mestom ležiacim v blízkosti rieky je Konkouré (okolo 14-tis. obyvateľov).

Zverejnené 21. marca 2022.

Konkouré [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konkoure