Konjović, Petar

Popis ilustrácie

Petar Konjović

Text hesla

Konjović [-ňovič], Petar, 5. 5. 1883 Čurug, Vojvodina – 1. 10. 1970 Belehrad — srbský hudobný skladateľ, dirigent, muzikológ a pedagóg. V rokoch 1904 – 06 študoval kompozíciu u Vítězslava Nováka a Karla Steckera na konzervatóriu v Prahe, potom pôsobil ako učiteľ hudby a zbormajster v Zemune (dnes súčasť Belehradu), Belehrade, Osijeku a Splite. V roku 1917 odišiel do Záhrebu, kde bola prvýkrát koncertne uvedená jeho hudba a v premiére aj jeho prvá opera Ženba Miloša Obilića (Ženidba Miloša Obilića, 1917) inšpirovaná operou Carla Mariu von Webera Čarostrelec. Pôsobil ako hudobný recenzent, v rokoch 1921 – 26 a 1933 – 35 ako riaditeľ opery Chorvátskeho národného divadla v Záhrebe a 1927 – 33 divadiel v Osijeku, Splite a Novom Sade. Od roku 1939 žil v Belehrade, v rokoch 1939 – 51 bol profesorom a rektorom hudobnej akadémie. V roku 1947 inicioval založenie Ústavu hudobnej vedy Srbskej akadémie vied a v r. 1948 – 54 ho aj viedol.

Bol jedným zo zakladateľov modernej srbskej národnej hudby a srbskej skladateľskej školy. Začal komponovať v postromantickom duchu, jeho hlavný prínos však spočíva v operných dielach, pri ktorých tvorbe mali naňho rozhodujúci vplyv Leoš Janáček a Modest Petrovič Musorgskij. Konjović podobne ako L. Janáček využíval melodiku hovorovej reči (Janáčkova teória o tzv. nápěvkoch hovorovej reči a zvukov prírody), v operách Knieža zo Zety (Knez od Zete, 1929), Koštana (K., 1931), Sedliaci (Seljaci, 1952) a Vlasť (Otadžbina, 1960) čerpal (tak ako v celej tvorbe) z folklórnych zdrojov. Bol autorom symfonických (Symfónia c mol, 1907, symfonický triptych Koštana, 1936, symfonická poéma Makar Čudra, 1944) a komorných skladieb (dve sláčikové kvartetá, 1917, 1937), zborov, piesní a mnohých úprav ľudových piesní. K jeho významným publikáciám patrí Kniha o srbskej a slovanskej hudbe (Knjiga o muzici srpskoj i slovenskoj, 1947). Je podľa neho nazvaná medzinárodná súťaž mladých hudobníkov (Međunarodno takmičenje Petar Konjović), ktorá sa od roku 1991 organizuje v Belehrade.

Zverejnené 23. marca 2022.

Konjović, Petar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konjovic-petar