kongescia

Text hesla

kongescia [lat.] —

1. dopr. zhlukovanie vozidiel na cestnej komunikácii v dôsledku prekročenia prípustnej intenzity dopravného prúdu alebo v dôsledku dopravnej nehody; zatarasenie jazdnej dráhy, dopravná zápcha;

2. lek. lat. congestio — zvýšené patologické prekrvenie alebo nahromadenie krvi v orgáne alebo v tkanive, ktoré môže byť príčinou zlyhania funkcie daného orgánu (napr. kongestívne zlyhanie srdca).

Text hesla

kongescia [lat.] —

1. dopr. zhlukovanie vozidiel na cestnej komunikácii v dôsledku prekročenia prípustnej intenzity dopravného prúdu alebo v dôsledku dopravnej nehody; zatarasenie jazdnej dráhy, dopravná zápcha;

2. lek. lat. congestio — zvýšené patologické prekrvenie alebo nahromadenie krvi v orgáne alebo v tkanive, ktoré môže byť príčinou zlyhania funkcie daného orgánu (napr. kongestívne zlyhanie srdca).

Zverejnené 20. januára 2021.

citácia

Kongescia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kongescia