konfigurácia planét

Text hesla

konfigurácia planét — rozostavenie planét v danom okamihu na oblohe, ktoré predstavuje zdanlivé priemety planét na oblohu nezohľadňujúce ich vzdialenosť od Zeme. Význačné polohy planét vzhľadom na Slnko pri konfigurácii sa nazývajú aspekty.

Zverejnené 17. marca 2022.

Konfigurácia planét [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konfiguracia-planet